Risicoplantoets

Elk project kent specifieke risico’s voor het niet behalen van de overeengekomen bouwkwaliteit en het aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit / Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) . Oculus heeft de expertise in huis om deze risico’s tijdig in beeld te brengen en beheersbaar te maken, zodat bouwfouten, faalkosten en irritaties worden beperkt.

Waarom een risicoplantoets?

Met een risicoplantoets van oculus krijgt u een risicobeoordeling op maat, want wij bepalen samen met u waar de focus op moet liggen. Denk bijvoorbeeld aan onderlinge afstemming, regelgeving, het programma van eisen, een detailbeoordeling of een bestekcontrole. Een risicoplantoets is een integrale controle op de stukken van verschillende disciplines (bouwkundig, bouwfysisch, constructief en installaties). De geconstateerde risico’s worden overzichtelijk verzameld en voorzien van een risicoklasse, waardoor preventief kan worden bijgestuurd.

Risicobeoordeling

Als vaste samenwerkingspartner van SWK voert oculus met regelmaat risicobeoordelingen uit op bijzondere projecten met een hoog risicoprofiel. Denk daarbij aan hoogbouw boven 70 meter, transformatie van bestaand vastgoed naar woongebouwen, grootschalige duurzame renovaties en gebouwen met een bijzondere gebouwvorm (zoals de Markthal en het Sluishuis). Deze risicogestuurde methode en specifieke kennis zetten wij tevens in voor andere bouwpartijen, ook voor u.

Ontwerpbeoordeling VKB

Vanaf het moment dat het eerste pilotproject voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van start ging (2014), was oculus al actief betrokken bij de ontwikkeling van het Instrument Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) van SWK. Sindsdien heeft oculus bij tientallen projecten de kwaliteitsborging verzorgd met inzet van het Instrument volgens de opzet van deze (nieuwe) wet. Kan uw organisatie onze hulp met de Wkb en het VKB gebruiken? Neem gerust contact met ons op. 

Meer informatie

Bent u benieuwd welke vorm van risicoanalyse het beste past bij uw project of wilt u een vrijblijvende offerte opvragen? Neem contact met ons op via info@oculus.nl, bel 015 - 251 52 01 of bekijk onze projecten.