Kwaliteitsborging

Of het doel nou het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van contractuele kwaliteitseisen of het beperken van faalkosten is, het past allemaal in onze methodiek. Wij helpen u graag bij de inrichting en uitvoering van risicogestuurde kwaliteitsborging.

Risicoplantoets

Elk project kent specifieke risico’s voor het niet behalen van de overeengekomen bouwkwaliteit en het aantoonbaar voldoen aan het Bouwbesluit. Oculus heeft de expertise in huis om deze risico’s tijdig in beeld te brengen en beheersbaar te maken, zodat bouwfouten, faalkosten en irritaties worden beperkt.

Kwaliteitsaudits

Om de kwaliteitsrisico’s op de juiste momenten te verifiëren, zonder verschuiving van verantwoordelijkheden, voert oculus kwaliteitsaudits uit op de bouwplaats. Onder meer bij geïntegreerde contractvormen en bij de pilots onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.