Kwaliteitsborging

Oculus is uw partner in integrale kwaliteitsborging met aantoonbare eindkwaliteit als resultaat. Of het doel nou het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van contractuele kwaliteitseisen of het beperken van faalkosten is, het past allemaal in onze methodiek.

Risicogestuurde kwaliteitsborging in de praktijk

Onze werkwijze voor risicogestuurde kwaliteitsborging begint met een integrale risicoplantoets op het ontwerp. Daarmee worden de projectrisico’s helder in kaart gebracht, geclassificeerd en worden beheersmaatregelen voorgesteld. Middels audits en kwaliteitsinspecties verifieert oculus de opvolging van deze maatregelen en de kwaliteitscontroles van de aannemer in relatie tot de gerealiseerde bouwkwaliteit.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is voor velen nog geen bekend terrein. Oculus heeft sinds 2014 bij tientallen pilot- en proefprojecten en sinds 2024 bij projecten onder de Wkb de kwaliteitsborging verzorgd met het Instrument Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) van SWK. Dit instrument is ontstaan vanuit een samenwerking tussen SWK, oculus en Nieman Kwaliteitsborging en voorziet grote en middelgrote aannemers van een efficiënte aanpak in kwaliteitsborging. Deze sluit dan ook aan op onze eigen, risicogestuurde werkmethodiek.

Advies en coaching in kwaliteitsborging

Er is de laatste jaren veel gezegd en geschreven over kwaliteitsborging. Wij krijgen dan ook vaak de vraag hoe dit precies in zijn werk gaat, wat er van de partijen verwacht wordt en wat er gebeuren moet om tijdig voorbereid te zijn. Met onze jarenlange expertise en betrokkenheid bij uiteenlopende kwaliteitsborgingstrajecten, zowel bij geïntegreerde contracten als bij Wkb (pilot-) projecten, kunnen wij u hierin ondersteunen met gedegen (contract)advies en coaching op de werkvloer.

Meer informatie

De adviseurs, risicoanalisten en auditors van oculus verzorgen, of adviseren bij, de kwaliteitsborging van uiteenlopende eenvoudige en complexe bouwprojecten door het hele land. Bekijk ons werk en neem bij vragen contact met ons op via info@oculus.nl of  015 - 251 52 01.