Oculus

Kwaliteitsrisico's beter beheersbaar

Oculus beoordeelt het

Over oculus

Oculus adviseert en begeleidt organisaties al bijna 25 jaar in kwaliteitsborging en is al vanaf het begin (2014) als kwaliteitsborger actief bij pilotprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb). Lees meer

Kwaliteitsborging

Integraal & risicogestuurd

Of het doel nou het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van contractuele kwaliteitseisen of het beperken van faalkosten is, het past allemaal in onze methodiek.

Risicoplantoets

Risicobeoordeling op maat

Oculus heeft de expertise in huis om risico’s tijdig in beeld te brengen en beheersbaar te maken, zodat bouwfouten, faalkosten en irritaties kunnen worden beperkt.

Kwaliteitsaudits

Controle van de kwaliteit

Om de kwaliteitsrisico’s op de juiste momenten te controleren, zonder verschuiving van verantwoordelijkheden, voert oculus kwaliteitsaudits op de bouwplaats uit. 

De Eenhoorn

Amsterdam

Namens Era Contour verzorgen wij de kwaliteitsborging VKB bij project De Eenhoorn in Amsterdam.

Bold

Amsterdam

Voor het project Bold voeren wij in opdracht van SWK een risicobeoordeling hoogbouw met aanvullende audits uit.

Sluishuis

Amsterdam

Voor het project Sluishuis in Amsterdam voert oculus een risicobeoordeling met aanvullende audits uit.