Oculus

Kwaliteitsrisico's beter beheersbaar

Oculus beoordeelt het

Over oculus

Oculus adviseert en begeleidt organisaties al bijna 25 jaar in kwaliteitsborging en is al vanaf het begin (2014) als kwaliteitsborger actief bij pilotprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb). Lees meer

Oculus, kwaliteitsborging, Risicoplantoets, kwaliteitsaudits,
NUL op de meterwoningen, duurzaam, zelfvoorzienend, zonnepanelen,  risicoplantoets, aanblik gebouw.

Kwaliteitsborging

Integraal & risicogestuurd

Of het doel nou het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van contractuele kwaliteitseisen of het beperken van faalkosten is, het past allemaal in onze methodiek.

Woningbouw, woontorens, risicobeoordeling hoogbouw, garantie, waarborgregeling

Risicoplantoets

Risicobeoordeling op maat

Oculus heeft de expertise in huis om risico’s tijdig in beeld te brengen en beheersbaar te maken, zodat bouwfouten, faalkosten en irritaties kunnen worden beperkt.

Woningen, gevelmetselwerk inspectie,

Kwaliteitsaudits

Controle van de kwaliteit

Om de kwaliteitsrisico’s op de juiste momenten te controleren, zonder verschuiving van verantwoordelijkheden, voert oculus kwaliteitsaudits op de bouwplaats uit. 

Nieuwbouw, woningen, Proefproject Wkb met het instrument VKB

13 woningen De Sloep

Graft - De Rijp

Smit's Bouwbedrijf heeft oculus gevraagd om samen met de gemeente Alkmaar een proefproject op te starten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Woningen, nieuwbouw, energie neutrale appartementen, commerciële ruimten, parkeergarage, woonschepen, Risicobeoordeling, audits, risico eindbeoordeling, animatie aanblik gebouw

Sluishuis

Amsterdam

Voor het project Sluishuis in Amsterdam voert oculus een risicobeoordeling met aanvullende audits uit.

The Hudsons

Rotterdam

Namens ERA Contour verzorgt oculus voor het project The Hudsons in Rotterdam de kwaliteitsborging VKB.