Oculus

Kwaliteitsrisico's beter beheersbaar

Oculus borgt het

Over oculus

Oculus adviseert en begeleidt organisaties al bijna 25 jaar in kwaliteitsborging en is al vanaf het begin (2014) als gecertificeerd kwaliteitsborger actief bij pilotprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb). Lees meer

NUL op de meterwoningen, duurzaam, zelfvoorzienend, zonnepanelen,  risicoplantoets, aanblik gebouw.
Graft- De Rijp, proefproject wkb, instrument vkb, Smit's Bouwbedrijf, risicobeoordeling, Borgingsplan, Audit, Beoordeling gebouwdossier, samenwerking, gemeente Alkmaar

Kwaliteitsborging

Integraal & risicogestuurd

Of het doel nou het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van contractuele kwaliteitseisen of het beperken van faalkosten is, het past allemaal in onze methodiek.

Woningbouw, woontorens, risicobeoordeling hoogbouw, garantie, waarborgregeling

Risicoplantoets

Risicobeoordeling op maat

Oculus heeft de expertise in huis om risico’s tijdig in beeld te brengen en beheersbaar te maken, zodat bouwfouten, faalkosten en irritaties kunnen worden beperkt.

Woningen, gevelmetselwerk inspectie,

Kwaliteitsaudits

Controle van de kwaliteit

Om de kwaliteitsrisico’s op de juiste momenten te controleren, zonder verschuiving van verantwoordelijkheden, voert oculus kwaliteitsaudits op de bouwplaats uit. 

Laakse Tuinen Veld 8

Amersfoort

Heijmans Woningbouw heeft oculus gevraagd om een ervaringsproject Wkb op te starten met het instrument VKB.

Woningen, appartementen, warmte pomp, Risicobeoordeling hoogbouw met aanvullende audits, animatie januari 2020,

Bunkertoren

Eindhoven

Oculus is gevraagd om voor het project Bunkertoren in Eindhoven een risicobeoordeling hoogbouw te verzorgen.

De Bolst

Erp

In samenwerking met Janssen de Jong zijn wij een ervaringsproject gestart met het instrument VKB.