Kwaliteitsaudits

Om de kwaliteitsrisico’s op de juiste momenten te verifiëren, zonder verschuiving van verantwoordelijkheden, voert oculus kwaliteitsaudits uit op de bouwplaats. Onder meer bij geïntegreerde contractvormen en bij de projecten onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze audits geven een goed beeld van de betrouwbaarheid van de kwaliteitscontroles door de aannemer én van de gerealiseerde bouwkwaliteit.

Hoe ziet een kwaliteitsaudit er uit?

Bij een kwaliteitsaudit op de bouwplaats wordt de kwaliteitsbeheersing van de aannemer doorgenomen in de vorm van een interview. Hieronder valt een beoordeling van de uitgevoerde kwaliteitskeuringen. Ook wordt er gekeken naar de borging in de inkoop en werkvoorbereiding en naar de opvolging van de kwaliteitsrisico’s, verwerkingsvoorschriften en voorwaarden uit adviezen en berekeningen. Deze bevindingen worden vervolgens gespiegeld aan eigen waarneming tijdens de inspectieronde. Om extra diepgang te creëren worden daar veelal kwaliteitsinspecties aan toegevoegd.

Audits VKB

Oculus heeft vanaf het eerste pilotproject voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (2014) bij tientallen projecten audits verricht vanuit het Instrument Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) van SWK. Hierbij hebben wij samengewerkt met een verscheidenheid aan grote en middelgrote aannemers en is erg veel kennis en ervaring opgedaan. Ook u kunt daarvan profiteren. Wilt u ook werken met het instrument VKB? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie

Wilt u weten of onze kwaliteitsaudits ook bij uw project passen of bent u zo ver dat u een project met het Instrument VKB aandurft? Bel voor een afspraak naar 015 - 251 52 01 of bekijk ons werk.