Bloemendal

Barneveld

Samen met Heijligers Bouw zijn we een ervaringsproject Wkb gestart bij project Bloemendal in Barneveld.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Barneveld
  • Opdrachtgever: Heilijgers Bouw
  • Realisatie: 2022
  • Werkzaamheden: Ervaringsproject Wkb, Kwaliteitsborging VKB
  • Omvang: 42 grondgebonden woningen

Projectinformatie

Het project Bloemendal bestaat uit 42 grondgebonden woningen, verdeeld over 9 blokken, in de nieuw te ontwikkelen woonwijk Bloemendal in Barneveld. De bouw is gestart in januari 2022 en zal doorlopen tot Q3/Q4 2022. De grondgebonden woningen bestaan uit diverse woningtypes zoals levensloopbestendige rij- en hoekwoningen, 2^1 kapwoningen, tussenwoningen en hoekwoningen.

Ervaringsproject Wkb

Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start Heilijgers Bouw met proefprojecten (ook wel 'ervaringsprojecten') waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij oplevering kan worden aangetoond dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit. Oculus maakt daarbij gebruik van het instrument VKB.

Ben je benieuwd hoe pilotproject Bloemendal er in de praktijk er uit ziet, lees dan het artikel "Proefdraaien in de praktijk".