Dijkstraten Fase 4

Best

Namens Woonstichting 'thuis verzorgt oculus de externe kwaliteitsborging bij project Dijkstraten Fase 4.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Best
  • Opdrachtgever: Woonstichting 'thuis
  • Realisatie: 2020 - 2021
  • Werkzaamheden: Risicoanalyse, kwaliteitsaudits, voorschouw en eindoplevering

Aan de noordkant van Best (Ringweg-Oirschotseweg), dichtbij het station is woongebied Dijkstraten in ontwikkeling. Hier worden in vijf fasen zo'n 670 nieuwe woningen gebouwd. Diverse woningen zijn al gebouwd en bewoond. Woonstichting ’thuis realiseert hiervan 190 woningen in de sociale huursector. De in totaal 137 woningen van de eerste 3 fasen zijn inmiddels bewoond.

Fase 4

Fase 4 betreft de realisatie van 28 sociale NoM (Nul op de Meter) huurwoningen. Er worden 2 verschillende typen woningen gebouwd: 2 blokken met elk 7 lage woningen (1 laag plus kap) en 2 blokken van 7 hoge woningen (2 laag plus kap). De woningen zijn bestemd voor 2- en meerpersoonshuishoudens.

Externe kwaliteitsborging

De externe kwaliteitsborging bestaat uit een risicoplantoets, gevolgd door ca. 2-wekelijkse kwaliteitsaudits tijdens de realisatiefase en wordt afgesloten met voorschouw en eindoplevering. De audits worden uitgevoerd binnen de kaders van de gekozen geïntegreerde contractvorm.

 

Fotografie: Stam de Koning