Dijkstraten Fase 3

Best

Woonstichting ‘thuis heeft oculus gevraagd om de kwaliteitsborging bij het project Dijkstraten, Fase 3 in Best te verzorgen.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Best
  • Opdrachtgever: Woonstichting 'thuis te Eindhoven
  • Realisatie: 2019 - 2020
  • Werkzaamheden: Risicoplantoets, audits
  • Aannemer: Stam & De Koning te Eindhoven

Duurzaam en energiezuinig

Het project betreft 31 sociale NoM huurwoningen met bergingen, verdeeld over 5 blokken. De woningen bevinden zich aan de noordzijde van Best (Ringweg-Oirschotseweg), nabij het station. Naast energieneutraal zijn deze woningen zeer goed geïsoleerd en wordt er geen gas gebruikt. Zonnepanelen en een water-water warmtepomp worden standaard in deze woningen geplaatst. Er worden 2 verschillende type woningen gebouwd: 7 woningen met 2 lagen en een kap en 24 woningen met 1 laag en een kap. De bouw start naar verwachting in juni 2019 en zal omstreeks februari 2020 gereed zijn.

Externe kwaliteitsborging

De externe kwaliteitsborging bestaat uit een risicoplantoets, gevolgd door ca. 2-wekelijkse kwaliteitsaudits tijdens de realisatiefase. De audits worden uitgevoerd binnen de kaders van de gekozen geïntegreerde contractvorm.