De Nieuwe Defensie

Utrecht

Waar vroeger het defensieterrein lag, bouwt de gemeente een nieuwe duurzame en gezonde stadswijk.

  • Sector: Woningbouw
  • Projectlocatie: Utrecht
  • Opdrachtgever: ERA Contour
  • Realisatie: 2020 - 2022
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

Aan de oevers van het Merwedekanaal in Utrecht komt de nieuwbouwwijk Stadskwartier De Nieuwe Defensie. De Nieuwe Defensie krijgt in totaal 600 nieuwbouwwoningen, waarbij er enorm veel variatie is in woningtypen. De woningen zijn onderverdeeld in blokken, en ieder blok binnen de wijk heeft een eigen uitstraling. De nieuwbouwwijk wordt gebouwd volgens de principes van gezond stedelijk wonen. Dat zie je terug in de duurzame maatregelen die genomen zijn, zoals gasloos wonen, groene daken en het installeren van zonnepanelen. Daarnaast woon je hier letterlijk tussen het groen, want in de openbare ruimten, binnentuinen en galerijen van het project vind je straks volop beplanting. De bouw van de woningen wordt verdeeld over 3 fases. De eerste fase omvat ca. 290 woningen.

Kwaliteitsborging VKB

Oculus is gevraagd om de kwaliteitsborging bij dit project te verzorgen. Hoewel het project onder gevolgklasse 2 valt, is besloten om externe kwaliteitsborging toe te passen conform de methodiek Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB). De opdracht betreft o.a. een gefaseerde risicobeoordeling VKB voorafgaand aan de realisatiefase en het opzetten van een borgingsplan. Daarnaast vindt kwaliteitsborging tijdens de realisatiefase plaats, bestaande uit audits en een eindbeoordeling.