Renovatieproject Complex 606

Roosendaal

Heijmans gaat 64 woningen verduurzamen en upgraden naar energielabel A.

  • Sector: Sociale woningbouw
  • Projectlocatie: Roosendaal
  • Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw
  • Realisatie: augustus - december 2023
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

Het project betreft het groot onderhoud en verduurzaming van 64 grondgebonden sociale huurwoningen in de wijk Langdonk in Roosendaal. Daarbij is deels sprake van gesnipperd bezit. De woningen zijn verdeeld over de straten Agathadonk, Brigittadonk en Dingenadonk.

De energetische verbeteringen (naar energielabel A) en het groot onderhoud bestaat o.a. uit na-isolatie dak vanaf buitenzijde bij 36 woningen, na-isolatie dak vanaf binnenzijde bij 28 woningen, na-isolatie spouwmuren, vervanging kozijnen, verwijdering asbest en renovatie van badkamers, keukens en toiletruimten.

Kwaliteitsborging 

Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start Heijmans Woningbouw met proefprojecten (ook wel 'ervaringsprojecten') waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij oplevering kan worden aangetoond dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit. Oculus maakt hierbij gebruik van het instrument VKB.