Zuiderkade fase 2

Emmeloord

In samenwerking met Salverda Bouw zijn wij een ervaringsproject Wkb gestart bij project Zuiderkade fase 2.

  • Sector: Woningen (gestapeld)
  • Opdrachtgever: Salverda Bouw
  • Projectlocatie: Emmeloord
  • Realisatie: 2023 - 2024
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

Het project Zuiderkade te Emmeloord bestaat uit de nieuwbouw van 68 appartementen aan de Zuiderkade, verdeeld over 2 fasen. Fase 2 betreft de nieuwbouw van 34 appartementen verdeeld over 2 blokken. De appartementen worden voorzien van warmtepompen aangesloten op een bodembron. Naast het verwarmen kan deze installatie ook koelen. De benodigde elektra voor de installaties wordt volledig opgewekt door de aangebrachte zonnepanelen. Daarnaast wordt het gebouw voorzien van een goed geïsoleerd dak en hoge isolatiewaarde in de gevels. De appartementen zijn geschikt voor diverse doelgroepen. 

Kwaliteitsborging Wkb

Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen voor gevolgklasse 2 start Salverda Bouw met proefprojecten (ook wel 'ervaringsprojecten') waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij oplevering kan worden aangetoond dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit. Oculus maakt hierbij gebruik van het instrument VKB van SWK.