Spieghelstraat

Alkmaar

In opdracht van Stichting Woonwaard verzorgen wij de externe kwaliteitsborging bij het project Spieghelstraat in Alkmaar.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Alkmaar
  • Opdrachtgever: Stichting Woonwaard
  • Realisatie: 2020
  • Werkzaamheden: Risicoplantoets, audits en inspecties

Projectinformatie

Het project betreft de nieuwbouw van 40 duurzame huurappartementen en 4 studio’s aan de Spieghelstraat in Alkmaar. Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen, wordt bijna energieneutraal (BENG) en wordt niet aangesloten op het gasnet. Door middel van zonnepanelen wordt energie opgewekt om zo de appartementen te voorzien van elektriciteit.

In januari 2020 is de bouw van de woningen gestart en naar verwachting zal het gebouw opgeleverd worden in december 2020.

Externe kwalititeitsborging

Stichting Woonwaard te Alkmaar heeft oculus gevraagd de externe kwaliteitsborging te verzorgen bij het project aan de Spieghelstraat in Alkmaar. Er is sprake van een Design & Build contract, waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor het voldoen aan alle genoemde eisen en daaruit voortkomende randvoorwaarden in de eindsituatie. De externe kwaliteitsborging zal bestaan uit een Risicoplantoets, kwaliteitsaudits en kwaliteitsinspecties.