Laakse Tuinen Veld 8

Amersfoort

Heijmans Woningbouw heeft oculus gevraagd om een ervaringsproject Wkb op te starten met het instrument VKB.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Amersfoort
  • Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw
  • Realisatie: 2021 -2022
  • Werkzaamheden: Ervaringsproject Wkb, Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

Het project betreft de nieuwbouw van 38 grondgebonden woningen, gelegen tussen de Drutenkade, Ammerzodenlaan en Cuijckstraat in de nieuwe wijk Laakse Tuinen in Amersfoort Vathorst. Hier komen 6 twee-onder-één-kapwoningen, 15 herenhuizen, 8 oeverwoningen en 9 parkwoningen. De bouw is gestart omstreeks mei 2021 en de oplevering staat vooralsnog gepland in het tweede kwartaal van 2022.

Kwaliteitsborging

Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start Heijmans Woningbouw met proefprojecten (ook wel 'ervaringsprojecten') waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij oplevering kan worden aangetoond dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit. Oculus maakt hierbij gebruik van het instrument VKB.