De Straten

Eindhoven

Namens Woonstichting 'thuis verzorgen wij de kwaliteitsborging bij groot onderhoud project De Straten in Eindhoven.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Eindhoven
  • Opdrachtgever: Woonstichting 'thuis
  • Uitvoering: Casper de Haan
  • Realisatie: Najaar 2019 - voorjaar 2020
  • Werkzaamheden: Externe kwaliteitsborging

Groot onderhoud

In de Bloemenbuurt Noord in Eindhoven staan woningen die aan groot onderhoud toe zijn. In deelproject De Straten staan 115 woningen die opgeknapt moeten worden om weer 25 jaar mee te kunnen. De renovatiewerkzaamheden zullen starten na de zomervakantie van 2019. Na dit onderhoud (voorjaar 2020) hebben de bewoners weer een fijne, energiezuinige woning waar ze prettig kunnen wonen.

Externe kwaliteitsborging

In het kader van externe kwaliteitsborging heeft Woonstichting 'thuis aan oculus gevraagd om een risicoplantoets uit te voeren, gevolgd door periodieke kwaliteitsaudits en inspecties in de realisatiefase. De kwaliteitsaudits hebben als hoofddoel om het functioneren van de daadwerkelijke kwaliteitsborging door de aannemer te beoordelen en de gerealiseerde kwaliteit te toetsen.