De Slotvrouwe

Heemskerk

Namens ERA Contour verzorgt oculus voor het project De Slotvrouwe te Heemskerk de kwaliteitsborging VKB.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Heemskerk
  • Opdrachtgever: ERA Contour
  • Realisatie: 2020-2022
  • Werkzaamheden: Risicobeoordeling en kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

Het project bestaat uit 201 huurappartementen welke door Woonopmaat afgenomen zullen worden en 21 koopappartementen. De woningen komen in de Slotheerenbuurt in Heemskerk en worden verdeeld over 3 woontorens. De woontorens vervangen de 4 verouderde galerijflats. De start van de bouw van woontoren 1 en 2 staat gepland voor mei 2020, terwijl de bouw van de 3e toren eind 2020 zal starten. De oplevering vindt plaats in achtereenvolgens januari, juni en oktober 2022.

Kwaliteitsborging VKB

De vraagstelling betreft een Risicobeoordeling VKB voorafgaand aan de realisatiefase en kwaliteitsborging tijdens de realisatiefase. Laatstgenoemde bestaat uit de beoordeling van het keuringsplan, het opzetten van een borgingsplan en het uitvoeren van audits, kwaliteitsinspecties, controles op afstand en een eindbeoordeling.