De Bolst

Erp

In samenwerking met Janssen de Jong zijn wij een ervaringsproject gestart met het instrument VKB.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Erp
  • Opdrachtgever: Janssen de Jong Bouw Zuid
  • Realisatie: 2021 - 2022
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

In de nieuwe fase van nieuwbouwplan De Bolst in Erp worden 30 grondgebonden woningen gerealiseerd. Het gaat om 18 hofwoningen aan een gemeenschappelijk hofje, 6 parkwoningen waarvan de voorgevel aan het park grenst en 6 levensloopbestendige woningen waarbij het volledige woonprogramma op de begane grond gerealiseerd wordt. De woningen worden gebouwd in een traditionele dorpse architectuurstijl. 

Ervaringsproject Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start Janssen de Jong Bouw Zuid met proefprojecten (ook wel 'ervaringsprojecten') waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij oplevering kan worden aangetoond dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit.