Brokking aan den Zaan

Wormerveer

UBA Bouw heeft oculus gevraagd om een proefproject Wkb op te starten met medewerking van gemeente Zaanstad.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Wormerveer
  • Opdrachtgever: UBA Bouw
  • Realisatie: 2021 - 2022
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

Het project Brokking aan de Zaan Fase 3 betreft 17 grondgebonden woningen, gelegen in deelplan Het Arsenaal te Wormerveer. Evenals in de eerder gerealiseerde Fase 1 en de in uitvoering zijnde Fase 2 liggen ook in Fase 3 alle woningen aan het water. Elke woning beschikt dan ook over 1 of 2 eigen ligplaatsen voor boten. De woningen worden verdeeld over 2 blokken. 

De grondgebonden woningen worden als formeel proefproject uitgevoerd met medewerking van de gemeente Zaandstad.

Proefproject Wkb

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start UBA Bouw met een proefproject waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij gereedmelding van het project een verklaring kan worden afgegeven. Oculus maakt hierbij gebruik van het Instrument VKB.