13 woningen De Sloep

Graft - De Rijp

Smit's Bouwbedrijf heeft oculus gevraagd om samen met de gemeente Alkmaar een proefproject op te starten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Graft - De Rijp
  • Opdrachtgever: Smit's Bouwbedrijf B.V.
  • Realisatie: 2020-2021
  • Werkzaamheden: Proefproject Wkb met het instrument VKB

Projectinformatie

Het project De Sloep betreft de realisatie van in totaal 13 koopwoningen, waarvan 4 starterswoningen (ook wel: ‘kleingezinswoningen’) en 9 eengezinswoningen. De woningen worden gebouwd in de woon- en leefomgeving De Sloep in de voormalige gemeente Graft - De Rijp en grenst deels aan het water.

Start bouw vond plaats in september 2020. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Proefproject Wet Kwalileitsborging (Wkb)

In de periode tot invoering van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen werken diverse partijen aan proefprojecten met kwaliteitsborging om ervaring op te doen met instrumenten voor kwaliteitsborging en samenwerking tussen verschillende partijen.

Voor dit project verzorgen wij een proefproject met het instrument Verbeterde kwaliteitsborging (VKB) van SWK.