10+10 woningen Stroinkslanden en Stadsveld

Enschede

Namens Trebbe Wonen verzorgen wij een proefproject met het instrument VKB.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Enschede
  • Opdrachtgever: Trebbe
  • Architect: Beltman Enschede
  • Realisatie: 2020 - 2021
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

In de wijken Stroinkslanden en Stadsveld bouwt Trebbe 20 duurzame, conceptuele woningen samen met woningcorporatie De Woonplaats verdeeld over drie locaties. Alle eengezinswoningen hebben drie slaapkamers en bestaan uit twee lagen met een kap. De woningen zijn bedoeld voor huurders met een huur onder de liberalisatiegrens. Hiermee geven De Woonplaats en Trebbe invulling aan de vraag naar duurzame, toekomstbestendige en betaalbare huisvesting in Enschede. De duurzame eengezinswoningen zijn gesitueerd aan de Hasmanlanden (4 woningen) en aan de Hanenberglanden (6 woningen). In de wijk Stadsveld worden aan de Adriaan van Ostadestraat 10 nieuwe rijwoningen gerealiseerd, verdeeld over twee bouwblokken.

Pilot wet op kwaliteitsborging

De 20 woningen zijn een pilot op de Wet kwaliteitsborging. Vooruitlopend op de invoering van de wet start Trebbe Wonen met proefprojecten (ook wel 'ervaringsprojecten') waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij gereed melding van het project een verklaring kan worden afgegeven.