Villament

Tilburg

Het project Villament betreft een nieuwbouwcomplex, bestaande uit laagbouw en hoogbouw in Tilburg.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Tilburg
  • Opdrachtgever: WonenBreburg
  • Realisatie: 2014 - 2015
  • Werkzaamheden: Audit, risicobeoordeling

Het project Villament betreft een nieuwbouwcomplex, bestaande uit laagbouw en hoogbouw, respectievelijk 4 en 10 bouwlagen. 

n het kader van de externe kwaliteitsborging van projecten van WonenBreburg voert Oculus audits uit binnen de kaders van de gekozen samenwerkingsconstructie.