The Cathedral

Rotterdam

Het project The Cathedral betreft de transformatie van een kantoorgebouw tot appartementen.

 • Sector: Kantoren, woningen
 • Plaats: Rotterdam
 • Opdrachtgever: Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
 • Architect: RoosRos Architecten
 • Aannemer: ABB Bouw
 • Realisatie: augustus 2017 - oktober 2018
 • Werkzaamheden: Audit, risicobeoordeling

Projectbeschrijving

Het gebouw bevindt zich aan de Van Vollenhovenstraat 3 in het statige, historische Scheepsvaartkwartier van Rotterdam. In totaal zijn er circa 200 appartementen in het complex gerealiseerd. Naast de woningen bevat het gebouw een plint met voorzieningen en ruim 200 parkeerplaatsen verdeeld over twee verdiepingen onder maaiveld. De appartementen zijn gerealiseerd op de eerste tot en met de negende verdieping. Op de vijfde verdieping is een gezamenlijke buitenruimte voor de toekomstige bewoners. De uitstraling van de buitenzijde wordt duidelijk gewijzigd naar ‘wonen’. De hoofddraagconstructie en vloeren blijven gehandhaafd.

Transformatie The Cathedral

Het doel van onze werkzaamheden is om zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase de projectuitgangspunten, op basis van de SWK Garantie- en Waarborgregeling, te beoordelen en te komen tot een advies ten aanzien van de garantieverstrekking door Stichting Waarborgfonds Koopwoningen.

Rol van oculus

De opzet van de risicobeoordeling is het inzichtelijk maken van de risico’s in de uitvoering, ten aanzien van de verbetering of instandhouding van het kwaliteitsniveau van de diverse bouwkundige en installatietechnische onderdelen. Deze zullen integraal in kaart worden gebracht tezamen met de risico’s ten aanzien van de onderdelen:

 • Veiligheid;
 • Gezondheid;
 • Bruikbaarheid;
 • Energiezuinigheid;
 • Installaties.

De volledige risicoanalyse bestaat uit drie delen:

 • De eerste beoordeling op basis van de aangeleverde documenten en de risicoanalyse tot aan het advies voor planacceptatie;
 • Drie beoordelingen tijdens de realisatie;
 • De eindbeoordeling van het project.