Leuskenhei

Veldhoven

Oculus heeft het projectkwaliteitsplan en de externe kwaliteitsborging verzorgd bij dit project.

  • Sector: Woningen, zorg
  • Projectlocatie: Veldhoven
  • Opdrachtgever: Woningstichting 'thuis
  • Realisatie: 2016 - 2018
  • Werkzaamheden: Inspecties, projectkwaliteitsplan

Het project Leuskenhei betreft de ontwikkeling en realisatie van een 4-laags appartementencomplex met 25 sociale huurappartementen, een achttal levensloopbestendige 2-laagse patiowoningen en een 2-laags zorgcomplex met 28 zorgplaatsen voor PG cliënten. Voor het project is Woningstichting ‘thuis een samenwerking aangegaan met zorgpartner RSZK. Zij zijn na de oplevering de huurder van de PG plaatsen en leveren desgewenst thuiszorg in de patiowoningen en de huurappartementen.

Rol van oculus

Oculus heeft Woningstichting ‘thuis ondersteund middels het opstellen van een Projectkwaliteitsplan met Toetsing- en Acceptatieplan, het bijwonen van diverse overleggen daaromtrent, het beoordelen van de bestekstukken en de externe kwaliteitsborging.