Gertrudisoord

Prinsenbeek

Oculus verzorgt de externe kwaliteitsborging tijdens de realisatie van 24 rijwoningen aan het Gertrudisoord.

  • Sector: Woningbouw
  • Plaats: Prinsenbeek, Breda
  • Opdrachtgever: WonenBreburg
  • Aannemer: Giesbers-Wijchen
  • Realisatie: 2018-2019
  • Omvang: 24 rijwoningen

Over Getrudisoord

Aan het Gertrudisoord in Prinsenbeek bij Breda is een plan ontwikkeld voor de realisatie van 24 rijwoningen. De woningen zijn verdeeld over 6 blokken met 2 verschillende woningtypen, welke beiden bestaan uit 3 verdiepingen met een kap.

Rol van oculus

WonenBreburg heeft oculus benaderd voor de externe kwaliteitsborging. Onze werkzaamheden beginnen met een risicoplantoets op de uitvoeringsstukken, gevolgd door technische audits tijdens de realisatiefase.