De Brede school

Raalte-Dorp

Oculus heeft de audits verzorgd bij de nieuwbouw van de brede school in Raalte-Dorp.

  • Sector: Cultureel, onderwijs
  • Projectlocatie: Raalte-Dorp
  • Opdrachtgever: De Mare, Stichting Openbaar Onderwijs Salland
  • Realisatie: 2014
  • Werkzaamheden: Externe Kwaliteitsborging

De brede school is een integrale kindvoorziening voor openbaar onderwijs, kinderopvang, peuterwerk en voor- en naschoolse opvang. De brede school wordt gebouwd en ingericht als een integraal kindcentrum, waar kinderen van 0-12 jaar gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
De spelzaal, die met een scheidingswand verdeeld kan worden in twee gymzalen, vervangt de bestaande gymzalen bij de scholen de Hartkamp en de Leme. De spelzaal is na schooltijden beschikbaar voor verenigingsgebruik.

Externe Kwaliteitsborging

In het kader van de Externe Kwaliteitsborging bij geïntegreerde contracten worden er audits door een oculus inspecteur uitgevoerd, dit binnen de kaders van de gekozen geïntegreerde contractvorm.