Geerpark

Vlijmen

Samen met Janssen de Jong Bouw zijn wij een proefproject Wkb gestart bij project Geerpark.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Vlijmen
  • Opdrachtgever: Janssen de Jong Bouw Zuid
  • Omvang: 75 grondgebonden woningen
  • Realisatie: 2022 - 2023
  • Werkzaamheden: Kwaliteitsborging VKB

Projectinformatie

Wonen in Geerpark is 100% duurzaam en elektrisch, mét Nul-Op-de-Meter en daarmee zónder energierekening. De woningen zijn goed geïsoleerd en wekken zelf energie op met de zonnepanelen op het dak. Zo profiteren de bewoners van lage energielasten en kunnen energiezuinig, comfortabel en betaalbaar wonen. 

In het laatst te ontwikkelen deelgebied Nieuw Morgen komen in totaal 147 woningen. Deze fase bestaat uit de nieuwbouw van 75 grondgebonden woningen, waarvan 38 koop- en 37 huurwoningen. De huurwoningen zijn voor Woonveste. De koopwoningen zijn een gevarieerde mix van hoek- en tussenwoningen, twee-onder-één-kap, levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoningen, en parkwoningen.

Kwaliteitsborging VKB

Vooruitlopend op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen start Janssen de Jong Bouw Zuid met proefprojecten (ook wel 'ervaringsprojecten') waarbij zij als bouwer een belangrijke rol krijgen bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Oculus ziet erop toe dat zij de kwaliteit naar behoren borgen, zodat bij oplevering kan worden aangetoond dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit. Oculus maakt hierbij gebruik van het instrument VKB van SWK.