Ecodorp Klein Oers

Veldhoven

Woonstichting 'thuis heeft oculus gevraagd de externe kwaliteitsborging te verzorgen bij het nieuwbouwproject Ecodorp Klein Oers.

  • Sector: Woningen
  • Opdrachtgever: Woningstichting 'thuis
  • Projectlocatie: Veldhoven
  • Uitvoering: Bouwbedrijf Versteegden
  • Realisatie: 2023-2024
  • Werkzaamheden: Risicoplantoets, audits, kwaliteitsinspecties, vooropname en eindoplevering

Woningstichting 'thuis bouwt 24 sociale huurwoningen in dit project. Dat worden hele bijzondere woningen, in de wijk Zilverackers. Ze worden deels door de bewoners zelf gebouwd van hout, stro en leem, allemaal materialen uit de directe omgeving. Naast de 24 sociale huurwoningen komen er ook 16 koopwoningen, deze worden niet door Woningstichting ’thuis gebouwd en vallen buiten de scope van dit project. Klein Oers bestaat dus in totaal uit 40 woningen.

Er komen 4 woningtypes (levensloopbestendige woningen, appartementen, tussenwoningen en gezins-hoekwoningen). De woonoppervlakte varieert tussen de 50 m2 en 92 m2. Per woonhoeve worden 8 woningen ondergebracht in verschillende woningtypes. De bewoners vormen samen een woongemeenschap en delen een dorpshuis, bergingen, tuin, energiesysteem en waterhuishouding. Daarnaast zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor de verhuur (middels intermediaire verhuur), beheer en onderhoud van de woningen. De bouw is medio 2023 gestart, de verwachte bouwtijd is ca. 18 maanden.

Rol van oculus

De externe kwaliteitsborging bestaat uit een risicoplantoets, gevolgd door kwaliteitsaudits en -inspecties tijdens de realisatiefase en wordt afgesloten met voorschouw en eindoplevering.