Amadeiro

Den Bosch

Oculus ondersteunt het projectteam van Janssen de Jong bij de kwaliteitsborging van het project Amadeiro.

  • Sector: Woningen
  • Projectlocatie: Den Bosch
  • Opdrachtgever: Janssen de Jong Bouw Zuid
  • Realisatie: Q2 2021 - Q2 2023
  • Werkzaamheden: Ondersteuning bij kwaliteitsborging

Projectinformatie

Het project betreft de herontwikkeling van het perceel aan de Prins Bernhardstraat in Den Bosch, bestaande uit een Noord-, Midden- en Zuid-blok.  Het Midden-blok betreft de transformatie van het bestaande KPN-gebouw uit de jaren ’30 en bevat nauwelijks werkzaamheden binnen de kaders van de tender.  Alleen de onderdoorgang tussen gebouw A en B behoort daartoe.  Bij de overige blokken zijn 2 separate architectenbureaus betrokken en is sprake van vervangende nieuwbouw, waarbij 220 appartementen worden gerealiseerd. Aan de zijde van de Oude Hulst komt onder de woningen een nieuwe verdiepte parkeergarage voor 120 auto’s, bestemd voor de bewoners en de kantoorgebruikers. 

Ondersteuning bij kwaliteitsborging VKB

Bij dit project is er geen sprake van sec kwaliteitsborging VKB. Oculus zal dan ook niet alles uit handen nemen, maar bovenal het uitvoeringsteam van Janssen de Jong Bouw Zuid hierin betrekken en hen stapsgewijs begeleiden naar een gedegen aanpak volgens het gedachtegoed VKB.