Wkb ook voor verbouwingen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt – als onderdeel van de Omgevingswet – per 1 januari 2024 in werking voor de nieuwbouw van grondgebonden bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1). Voor verbouwingen gaat de Wkb van kracht op 1 juli 2024. De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. 

Inschakelen onafhankelijke kwaliteitsborger, zoals oculus, vanaf 2024 verplicht

Dit betekent dat initiatiefnemers die vanaf 1 januari 2024 een woning, woonboot of een eenvoudig bedrijfspand gaan bouwen of vanaf 1 juli 2024 gaan verbouwen verplicht zijn om een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt mee tijdens de planvorming, de uitvoering en oplevering van het bouwwerk.

Oefenen met subsidie?

Tot genoemde data kunnen opdrachtgevers oefenen met de Wkb door het opstarten van proefprojecten. Door het opstarten van een pilotproject kunnen opdrachtgevers subsidie krijgen voor de inzet van een kwaliteitsborger, soms wel 75 tot 80 procent van het totale borgingsproces. Oculus kan helpen met het aanvragen van deze subsidie.

Aandelen overdracht

We hebben heuglijk nieuws!

Vacature Kwaliteitsborger

Oculus is op zoek naar specialisten met Bouwbesluit kennis!

Stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Maak gebruik van de nieuwe subsidieregeling voor proefprojecten!