Wkb ook voor verbouwingen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt – als onderdeel van de Omgevingswet – per 1 januari 2024 in werking voor de nieuwbouw van grondgebonden bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden (gevolgklasse 1). Voor verbouwingen gaat de Wkb van kracht op 1 juli 2024. De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. 

Inschakelen onafhankelijke kwaliteitsborger, zoals oculus, vanaf 2024 verplicht

Dit betekent dat initiatiefnemers die vanaf 1 januari 2024 een woning, woonboot of een eenvoudig bedrijfspand gaan bouwen of vanaf 1 juli 2024 gaan verbouwen verplicht zijn om een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt mee tijdens de planvorming, de uitvoering en oplevering van het bouwwerk.

Oefenen met subsidie?

Tot genoemde data kunnen opdrachtgevers oefenen met de Wkb door het opstarten van proefprojecten. Door het opstarten van een pilotproject kunnen opdrachtgevers subsidie krijgen voor de inzet van een kwaliteitsborger, soms wel 75 tot 80 procent van het totale borgingsproces. Oculus kan helpen met het aanvragen van deze subsidie.

Bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode

De kantoren van oculus blijven geopend tijdens de vakantieweken.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!