Webinar Update WKB nu online

Instrument VKB

Op 23 maart jl. vond het SWK webinar "Update Wet Kwaliteitsborging (WKB)" plaats voor deelnemers van SWK. Het webinar is nu ook online terug te zien. In het tweede deel van het webinar zijn de kwaliteitsborgers die werken met het instrument VKB - waaronder oculus - aan het woord.

Tijdens het webinar komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de effecten van de WKB op de Garantie- en waarborgregeling?
  • Hoe ziet het proces van goedkeuring van instrumenten en kwaliteitsborgers eruit?
  • Wie zijn de kwaliteitsborgers die met het Instrument VKB gaan werken?
  • Wat zijn ervaringen van deelnemers met de aanpassing van de eigen processen?
  • Wat zijn de ervaringen in de officiële proefprojecten.
  • Hoe kan SWK ondersteunen?

Webinar 

Het webinar is nu online terug te zien, verdeeld over 5 afleveringen. In deel 4 en 5 neemt oculus deel. Bekijk het webinar 'Update WKB'.

Meer informatie

Wil je meer informatie over WKB of het instrument VKB? Neem dan contact met ons op via info@oculus.nl.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!

Goede informatie essentieel voor kwaliteitsborging

Heeft u ons artikel in de BouwPlus al gelezen?