Tekenmoment VKB-Licentie

Eric Polman, algemeen directeur SWK, Auke Hansma, technisch directeur Oculus en Peter Tiernego, algemeen directeur Oculus tekenden op 2 november jl. de licentieovereenkomst. Daarmee is Oculus met trots de eerste kwaliteitsborger die is toegelaten om het instrument VKB (Verbeterde Kwaliteitsborging) toe te passen.

Het Instrument VKB vertegenwoordigt een kwaliteitsborgingssysteem waarin de (bouw-)ondernemer, die verantwoordelijk is voor een project, een belangrijke rol krijgt bij het aantonen van de werkelijk geleverde kwaliteit. De kwaliteitsborger ziet erop toe dat de (bouw-)ondernemer de kwaliteit ook naar behoren waarborgt, zodat bij gereedmelding van het project een verklaring kan worden afgegeven.

Oculus ziet de samenwerking met SWK met vertrouwen tegemoet.

Bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode

De kantoren van oculus blijven geopend tijdens de vakantieweken.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Goede informatie essentieel voor kwaliteitsborging

Heeft u ons artikel in de BouwPlus al gelezen?