Subsidie proefprojecten Wkb

Zoals u waarschijnlijk weet is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Deze wet gaat in op 1 januari 2022. 

Een goede manier om uw organisatie voor te bereiden is het oefenen tijdens een proefproject. Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Een onafhankelijke kwaliteitsborger (zoals oculus) ziet toe op de bouwkwaliteit, maakt gebruik van een voorlopig toegelaten instrument (zoals Instrument VKB) en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan. Instrument VKB sluit zoveel mogelijk aan op het eigen kwaliteitssysteem. Er resteren nog ruim 11 maanden om te oefenen door het opstarten van proefprojecten en daarmee de verbeterpunten voor uw interne processen in kaart te brengen.

Subsidie proefproject

Om de start van nieuwe proefprojecten te versnellen is, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in november 2020 gestart met zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb). Een Ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Voor projecten die vallen onder een ambassadeursnetwerk is een tegemoetkoming in de kosten van de kwaliteitsborger van maximaal €5.000 beschikbaar. Wilt u meedoen aan een ambassadeursnetwerk? Of wilt u meer informatie over de subsidieregeling? Lees dan verder op de website van Stichting iBK.

Voorbeelden

Benieuwd bij welke proefprojecten oculus is betrokken? Bekijk dan onze projecten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Instrument VKB of de mogelijkheden om een proefproject op te starten? Neem dan vrijblijvend contact op met Auke Hansma via 06-18 28 32 25

Bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode

De kantoren van oculus blijven geopend tijdens de vakantieweken.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!