Stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Om goed voorbereid aan de start te staan kunt u (opdrachtgever, gemeente, aannemer of kwaliteitsborger) nu al ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging via deelname aan een proefproject. 

Welke projecten komen voor een financiële bijdrage in aanmerking?

De bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

  • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1.
  • De gemeente, de aannemer en de kwaliteitsborger zijn bij het project betrokken (bij voorkeur ook de opdrachtgever).
  • Iedere deelnemer voert de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd.
  • De kwaliteitsborger moet zijn opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers, aangevuld met de kwaliteitsborgers die eerder voor proefprojecten zijn toegelaten. 
  • Het project start voor inwerkingtreding van de Wkb en is binnen 3 jaar afgerond.

In aanvulling hierop gelden enkele andere regels waaraan deelnemers moeten voldoen, zoals deelname aan evaluaties. Alle spelregels zijn te vinden in het document Spelregels STIPP. Met het aanvragen van de bijdrage verklaren deelnemers zich akkoord met de spelregels. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Stichting iBK. (Bron: www.stichtingibk.nl)

Wat kan oculus voor u betekenen?

Er is dit jaar nog tijd om te oefenen met de Wkb door het opstarten van proefprojecten of ervaringsprojecten en daarmee de verbeterpunten voor uw interne processen in kaart te brengen. Wij maken als gecertificeerd kwaliteitsborger gebruik van het Instrument VKB van SWK. Dit instrument voorziet grote en middelgrote aannemers van een efficiënte aanpak in kwaliteitsborging, welke zoveel mogelijk aansluit op het eigen kwaliteitssysteem.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Instrument VKB of de mogelijkheden om te oefenen met de Wkb? Neem dan vrijblijvend contact op ons op.

Bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode

De kantoren van oculus blijven geopend tijdens de vakantieweken.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!