Inwerkingtreding Wkb per 1 januari 2023

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet aan, waarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Wat betekent dit voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

Aangezien de Wkb een onderdeel is van de Omgevingswet, schuift de Wkb mee naar de nieuwe datum van 1 januari 2023.

Oefenen met de Wkb?

Er is dit jaar nog tijd om te oefenen met de Wkb door het opstarten van proefprojecten of ervaringsprojecten en daarmee de verbeterpunten voor uw interne processen in kaart te brengen. Wij maken als gecertificeerd kwaliteitsborger gebruik van het Instrument VKB van SWK. Dit instrument voorziet grote en middelgrote aannemers van een efficiënte aanpak in kwaliteitsborging, welke zoveel mogelijk aansluit op het eigen kwaliteitssysteem.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Instrument VKB of de mogelijkheden om te oefenen met de Wkb? Neem dan vrijblijvend contact op met Auke Hansma via 06-18 28 32 25

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!

Goede informatie essentieel voor kwaliteitsborging

Heeft u ons artikel in de BouwPlus al gelezen?