Inwerkingtreding Wkb per 1 januari 2023

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet aan, waarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Wat betekent dit voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)?

Aangezien de Wkb een onderdeel is van de Omgevingswet, schuift de Wkb mee naar de nieuwe datum van 1 januari 2023.

Oefenen met de Wkb?

Er is dit jaar nog tijd om te oefenen met de Wkb door het opstarten van proefprojecten of ervaringsprojecten en daarmee de verbeterpunten voor uw interne processen in kaart te brengen. Wij maken als gecertificeerd kwaliteitsborger gebruik van het Instrument VKB van SWK. Dit instrument voorziet grote en middelgrote aannemers van een efficiënte aanpak in kwaliteitsborging, welke zoveel mogelijk aansluit op het eigen kwaliteitssysteem.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Instrument VKB of de mogelijkheden om te oefenen met de Wkb? Neem dan vrijblijvend contact op met Auke Hansma via 06-18 28 32 25

Vacature Kwaliteitsborger

Oculus is op zoek naar specialisten met Bouwbesluit kennis!

Stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking. Maak gebruik van de nieuwe subsidieregeling voor proefprojecten!

Even voorstellen… Carla Kroon

Sinds kort is Carla Kroon bij ons in dienst als Risicoanalist / Auditor.