Instrument Verbeterde Kwaliteitsborging geaccepteerd

Het instrument VKB waar oculus mee werkt is geaccepteerd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De TloKB is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan), ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Oculus kan formele trajecten opstarten voor proefprojecten Wet kwaliteitsborging zoals de wetgever dit heeft beschreven en ervoor zorgen dat partijen aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving.  

Instrument VKB

Al sinds 2014 is oculus als private kwaliteitsborger actief bij tientallen pilotprojecten waarbij het Instrument VKB (Verbeterde Kwaliteitsborging) van SWK wordt ingezet. Dit instrument is ontstaan vanuit een samenwerking tussen SWK, oculus en Nieman Kwaliteitsborging en moet ervoor gaan zorgen dat partijen in de bouwsector aantoonbaar kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Het instrument sluit aan op onze eigen risicogestuurde werkmethodiek. Eind 2019 is het Instrument VKB geaccepteerd voor toepassing in de proefprojecten. Dit betekent dat de eerste proefprojecten nu officieel van start kunnen gaan. Lees hier meer over onze kwaliteitsborging.

Het inzetten van proefprojecten zorgt dat u vanaf de start van de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) uw interne processen op orde heeft.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Instrument VKB of de mogelijkheden om een proefproject op te starten? Neem dan vrijblijvend contact op met Roy de Olde via 06-53971803.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!

Goede informatie essentieel voor kwaliteitsborging

Heeft u ons artikel in de BouwPlus al gelezen?