Goede informatie essentieel voor kwaliteitsborging

Heeft u de BouwPlus van september 2023 al gelezen? Ook oculus is er als kwaliteitsborger in vertegenwoordigd!

Publicatie Bouwplus, editie september 2023

“Goede informatie essentieel voor kwaliteitsborging”

Ervaringen met pilots voor kwaliteitsborging in de bouw leren dat het van essentieel belang is dat de opdrachtgever de borger van goede informatie voorziet. Als alle data direct al ‘’aan de voorkant’’ beschikbaar en geordend zijn, maakt dat het borgingsproces wel zo makkelijk.

In het kader van de Wkb moet de aannemer gedetailleerde documentatie leveren waarmee de borger aan de slag kan. De informatie betreft ook de werkzaamheden van andere partners in de bouwketen zoals onderaannemers. Oculus houdt zich al vele jaren bezig met het ontwikkelen van een borgingsinstrument en heeft inmiddels een schat aan ervaring opgedaan sinds 2014 met pilotprojecten in heel Nederland. De onderneming heeft flink geïnvesteerd in kennis, kwaliteit en mensen. Directeuren Peter Tiernego en Auke Hansma: “Hoe beter de informatievoorziening aan de voorkant is, hoe sneller en nauwkeuriger de borger zijn werk kan doen. Grote aannemers zijn in het algemeen goed voorbereid en hebben veelal een eigen kwaliteitsborgingssysteem. Bij middelgrote en kleine ondernemingen valt nog wel wat te verbeteren.’’

Veel ervaring

Het sterke punt van oculus is dat er al veel ervaring is opgedaan tijdens pilotprojecten met zowel grondgebonden als gestapelde woningen en bedrijfspanden.

Tiernego en Hansma: ‘’Bovendien: borgen zit in ons DNA. We hebben heel veel kennis van het Bouwbesluit en een uitgebreid netwerk aan adviseurs, zowel op bouwkundig als constructief gebied.’’ De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet. De eerste fase, die in 2024 ingaat, betreft grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Oculus heeft inmiddels ook al pilotprojecten gedaan met hoogbouw en bereidt zich voor op weg- en waterbouwkundige projecten, die in latere fases aan bod komen. Tiernego en Hansma: “Opdrachtgevers kunnen subsidie krijgen voor de inzet van een kwaliteitsborger tijdens pilotprojecten, soms tot wel 75 of 80 procent van het totale borgingsproces. Wij kunnen helpen met het aanvragen van deze subsidie.’’ Oculus ontwikkelde al vanaf het jaar 2013 samen met bureau Nieman en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen het borgingsinstrument VKB (Verbeterde Kwaliteitsborging). Dit instrument is direct inzetbaar binnen het kader van de Wkb. Tiernego en Hansma: “We lopen al lang vooruit op de komst van de Wkb en zijn er helemaal klaar voor. Het is goed dat de overgangstermijn van een half jaar, waarvan eerst sprake was, vervalt. Anders blijft iedereen de zaak voor zich uitschuiven."

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!

Afstuderen in de bouwpraktijk

Bezoek ons op het inspiratie event van Hogeschool Rotterdam.