Even voorstellen…Corianda Buteijn

Sinds deze maand is Corianda Buteijn bij ons in dienst als junior Bouwplantoetser / Kwaliteitsborger. Na het afronden van de TU Delft is dit haar eerste baan in de bouwsector.

Welkom Corianda, wij wensen je veel succes toe en plezier toe bij oculus!

Webinar Update WKB nu online

Instrument VKB

Succesvol SWK webinar nu online. Als één van de kwaliteitsborgers nam oculus hier aan deel.

Nieuwsbrief

maart 2021

Heeft u de nieuwsbrief van maart al gelezen? Hierin leest u meer over het opstarten van proefprojecten Wkb en houden we u op de hoogte over de voortgang van onze projecten.

Subsidie proefprojecten Wkb

Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging (ANWkb)

Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de start van proefprojecten Wkb.