Artikel in FRITS Vastgoedgids 21/22

Regio Eindhoven

Kom je uit de regio Eindhoven? Dan heb je wellicht de Vastgoedgids van FRITS Magazine al voorbij zien komen! FRITS is een verzamelgids van alle ontwikkelingen op de vastgoedmartk in de regio Eindhoven. Ook oculus is er als kwaliteitsborger in vertegenwoordigd!

Publicatie FRITS VASTGOEDGIDS 21/22

OCULUS
Op 1 juli 2022 wordt, als alles volgens plan verloopt, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Een wet met als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door de inschakeling van onafhankelijke (private) kwaliteitsborgers. Vanaf de eerste dag van de invoer van de wet is de opdrachtgever, ook wel de vergunninghouder genoemd, verplicht een kwaliteitsborger tijdens de bouw te laten toetsen of er voldaan wordt aan alle bouwtechnische voorschriften die beschreven staan in het Bouwbesluit. Deze kwaliteitsborger legt zijn bevindingen vervolgens schriftelijk vast zodat altijd aantoonbaar is dat aan alle regelgeving is voldaan. Voor oculus, al 25 jaar actief als kwaliteitsborger en adviseur op dat gebied, is de Wet kwaliteitsborging niet nieuw. Al sinds 2014 zijn zij als onafhankelijke partij op het gebied van kwaliteitsborging betrokken bij vele pilotprojecten die bijgedragen hebben aan de vorm en inhoud van de Wkb.

Bij oculus werken dan ook deskundige adviseurs, risico-analisten en auditors die van de hoed en de rand weten. Zij kijken, met aantoonbare bouwkwaliteit als doel, zeer kritisch maar ook altijd coöperatief naar ieder individueel bouwproject op het gebied van grondgebonden wonen en wooncomplexen. Efficiënte en betrouwbare bewijslast leveren dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit, is niet voor iedere aannemer even eenvoudig. Maar ook in dat traject staat oculus je bij. Om je wegwijs te maken in alle ins-en-outs van de nieuwe Wet kwaliteitsborging, verzorgen zij coachingsprojecten voor aannemers en zo maken ze samen met jou alle kwaliteitsrisico’s beter beheersbaar.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan verblijvend contact met ons op.

Bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode

De kantoren van oculus blijven geopend tijdens de vakantieweken.

Raamovereenkomst Nijhuis Bouw

Rijssen

Tekenmoment bij de raamovereenkomst voor Wkb projecten.

Tekenmoment VKB-Licentie

Oculus heeft de VKB-licentie van SWK verworven!